Anbi-informatie

RSIN:

8078 39 607

E-mailadres:

info@onesimus.nl

Bankrekeningnummer:

NL56 BUNQ 2290 1106 63

Bestuur:

Voorzitter: R.J.T. Zijlstra, gezamenlijk bevoegd

Penningmeester: W. Visser, gezamenlijk bevoegd

Secretaris: H.J. Hulsbergen, gezamenlijk bevoegd

Beloningen:

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.