Hoofdlijnen actuele beleidsplan

Er worden geen fondsen geworven om inkomsten te verkrijgen. De inkomsten van de instelling bestaan uit afgesloten lijfrenten. Deze bedragen worden nagenoeg geheel aangewend voor bijdragen aan ANBI Stichtingen in overeenstemming met de doelstelling. De afgesloten lijfrenten eindigen in 2013 resp 2014.

De stichting is op 17 februari 2013 erfgenaam geworden. De omvang van de erfenis is nog niet nauwkeurig vast te stellen, omdat het onroerend goed nog niet is verkocht. De aangifte van erfbelasting is eind oktober 2013 bij de belastingdienst ingediend.

Het beleidsplan is opgenomen in de jaarrekening over 2016 op de pagina verslagen.

 

 

 

 

 

.