Welkom op de website van stichting Onesimus. 

De stichting heeft ten doel:

Het bevorderen van het geestelijk en lichamelijk welzijn van christenen in binnen- en buitenland en het verschaffen van mogelijkheden tot en het bevorderen van evangelisatie in de ruimste zin van het woord, onder andere door het ondersteunen van individuele christenen en christelijke organisaties;

Het steunen van en/of participeren in kerkelijke, levensbeschouwelijke, humanitaire, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen, organisatie en/of activiteiten, alsook het scheppen, steunen en/of instand houden van fondsen en middelen daarvoor;

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijke kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • ​Het doen van giften en donaties;
  • Het participeren in acties en initiatieven;
  • Het opbouwen en onderhouden van contacten met aanverwante instellingen en organisaties;
  • Het (doen) organiseren van projecten;
  • Het bevorderen van en het uitgeven van publicaties.